fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Rezervarea denumirii firmei!

Rezervarea denumirii firmei este primul demers pe care viitorul antreprenor trebuie sa-l intreprinda in vederea infiintarii unei societati comerciale.

Denumirea va fi scrisa cu caractere latine, în primul rând în limba română, potrivit prevederilor Legii nr. 26/1990, privind registrul comertului.

Este interzisă înscrierea unei firme care conţine cuvintele “ştiinţific”, “academie”, “academic”, “universitate”, “universitar”, “şcoală”, “şcolar” sau derivatele acestora.

Înscrierea unei firme care conţine cuvintele “naţional”, “român”, “institut” sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice centrale se realizează numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului.

Înscrierea unei firme care conţine cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice locale se realizează numai cu acordul prefectului judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, în circumscripţia teritorială în care solicitantul şi-a stabilit sediul social.

Firmele radiate din registrul comerţului nu sunt disponibile pentru o perioadă de 2 ani de la data radierii.

În vederea rezervării, firma este supusă operaţiunii de verificare a îndeplinirii cumulative a condiţiilor generale şi speciale de legalitate, de disponibilitate şi de distinctivitate faţă de firmele înregistrate în registrul comerţului sau rezervate în vederea înregistrării.

Nu reprezintă elemente de distinctivitate, fără ca enumerarea să fie limitativă, urmatoarele:

a) articularea cuvintelor;

b) inversarea ordinii cuvintelor care au intrat în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;

c) dublarea uneia sau mai multora dintre literele ori cifrele care au intrat în componenţa unei firme;

d) adăugarea sau eliminarea adverbelor, prepoziţiilor, conjuncţiilor, numerelor, semnelor de punctuaţie şi a altor particularităţi similare, având o semnificaţie vagă, precum şi a abrevierilor care nu sunt de natură să schimbe înţelesul denumirii;

e) utilizarea unor cuvinte diferite din punct de vedere semantic, dar identice fonetic;

f) folosirea unor prescurtări ale cuvintelor care intră în componenţa unei firme înregistrată sau rezervată;

g) utilizarea simbolurilor echivalente literelor şi cuvintelor (ex.: @, #, % etc.);

h) utilizarea/neutilizarea diacriticelor;

i) adăugarea, eliminarea sau înlocuirea unei părţi din denumire, dacă adăugarea, eliminarea sau înlocuirea nu schimbă înţelesul firmei sau utilizarea cuvintelor „grup”, „holding”, „company”, „trust”, „com”, „trans” etc.;

j) adăugarea cuvântului „România” indiferent de limba în care este redat.

Verificarea şi rezervarea firmei se realizează la nivel naţional înainte de întocmirea actului constitutiv sau, în cazul schimbării denumirii, a actelor modificatoare ale acestora.

Rezervarea firmei este valabilă pentru o perioadă de cel mult 3 luni de la data înregistrării cererii.

Verificarea disponibilităţii firmei se efectueazade oficiul registrului comerţului si are caracter administrativ şi prealabil.

În final, asupra legalităţii se va pronunţa directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate cu ocazia soluţionării cererii de înregistrare în registrul comerţului.

Documentele se depun la registrul comertului în raza căruia firma îşi stabileşte sediul social, la ghişeu, prin corespondenţă sau în formă electronică, situaţie în care va avea incorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

Formularul pentru rezervarea denumirii unei societati comerciale poate fi descarcat aici.

Biroul nostru de avocatura ofera servicii juridice si informatii utile in ceea ce priveste infiintarea unei firme rapid si ieftin.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.