fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Procedura prealabila ordonantei de plata!

Procedura prealabila formularii ordonantei de plata este prevazuta in Noul Cod de Procedura Civila care a intrat in vigoare la 15 februarie 2013.

Orice societate comerciala ce are de recuperat creante certe, lichide si exigibile, poate sa apeleze la aceasta actiune in instanta, numita ordonanta de plata care se solutioneaza in 45 de zile de la data inregistrarii cererii.

Ordonanta de plata este procedura de recuperare a creantelor constand in obligatii de plata a unor sume de bani ce rezulta dintr-un contract civil, inclusiv din cele incheiate intre un profesionist si o autoritate contractanta, constatat printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura.

Inainte de formularea acestei actiuni in instanta, creditorul ii va comunica debitorului, prin intermediul executorului judecatoresc sau prin scrisoare recomandata cu continut declarat si confirmare de primire, o somatie prin care ii va pune in vedere sa plateasca suma datorata in termen de 15 zile de la primirea acesteia.

Daca debitorul nu plateste in termen de 15 zile, creditorul poate introduce cererea privind ordonanta de plata la instanta competenta pentru judecarea fondului cauzei in prima instanta.

La cerere se anexeaza inscrisurile ce atesta cuantumul sumei datorate si orice alte inscrisuri doveditoare ale acesteia. Dovada comunicarii prealabile a somatiei  se va atasa cererii sub sanctiunea respingerii acesteia ca inadmisibila.

Cererea si actele anexate la aceasta se depun in copie in atatea exemplare cate parti sunt, plus unul pentru instanta.

Pentru solutionarea cererii, judecatorul dispune citarea partilor pentru explicatii si lamuriri, precum si pentru a starui in efectuarea platii sumei datorate de debitor ori pentru a se ajunge la o intelegere a partilor asupra modalitatilor de plata.

Citatia va fi inmanata partii cu 10 zile inaintea termenului de judecata. La citatia pentru debitor se vor anexa cererea creditorului si actele depuse de acesta in dovedirea pretentiilor. In citatie se va preciza ca debitorul este obligat sa depuna intampinare cu cel putin 3 zile inaintea termenului de judecata, facandu-se mentiune ca in cazul nedepunerii intampinarii, instanta poate considera aceasta ca o recunoastere a pretentiilor creditorului.

Daca debitorul contesta creanta, instanta verifica daca contestatia este intemeiata, in baza inscrisurilor aflate la dosar si a explicatiilor si lamuririlor partilor. In cazul in care apararea debitorului este intemeiata, instanta va respinge cererea creditorului prin incheiere.

Daca apararile de fond formulate de debitor presupun administrarea altor probe decat inscrisurile, iar acestea ar fi admisibile, potrivit legii, in procedura de drept comun, instanta va respinge cererea creditorului privind ordonanta de plata prin incheiere.

In cazurile de mai sus, creditorul poate introduce cerere de chemare in judecata potrivit dreptului comun. In cazul in care instanta, ca urmare a verificarii cererii pe baza inscrisurilor depuse, precum si a declaratiilor partilor, constata ca pretentiile creditorului sunt intemeiate, va emite o ordonanta de plata in care se precizeaza suma si termenul de plata.

Daca instanta constata ca numai o parte dintre pretentiile creditorului sunt intemeiate, va emite ordonanta de plata numai pentru aceasta parte, stabilind si termenul de efectuare a platii. In acest caz, creditorul poate formula cerere de chemare in judecata potrivit dreptului comun pentru a obtine obligarea debitorului la plata restului datoriei.

Termenul de plata nu va fi mai mic de 10 zile si nici nu va depasi 30 de zile de la data comunicarii ordonantei. Judecatorul va putea stabili alt termen de plata doar daca partile se inteleg in acest sens. Ordonanta de plata se va comunica fiecarei parti.

In cazul in care debitorul nu contesta creanta prin intampinare, ordonanta de plata va fi emisa in termen de cel mult 45 de zile de la introducerea cererii.

Nu intra in calculul acestui termen perioada necesara pentru comunicarea actelor de procedura si intarzierea cauzata de creditor, inclusiv ca urmare a modificarii sau completarii cererii.

Ordonanta de plata poate fi atacata de debitor printr-o cerere in anulare in termen de 10 zile de la data inmanarii sau comunicarii acesteia.

Prin cererea in anulare se poate invoca numai nerespectarea cerintelor prevazute de prezentul titlu pentru emiterea ordonantei de plata, precum si, daca este cazul, cauze de stingere a obligatiei ulterioare emiterii ordonantei de plata.

Cererea in anulare se solutioneaza de instanta care a pronuntat ordonanta de plata. Cererea in anulare nu suspenda executarea. Suspendarea va putea fi insa incuviintata, la cererea debitorului, numai cu dare de cautiune, al carei cuantum va fi fixat de instanta.

Daca instanta investita admite, in tot sau in parte, cererea in anulare, aceasta va anula ordonanta de plata, in tot sau, dupa caz, in parte, pronuntand o hotarare definitiva.

Daca instanta investita admite cererea in anulare, va pronunta o hotarare definitiva prin care va emite ordonanta de plata. Hotararea prin care a fost respinsa cererea in anulare este definitiva.

Ordonanta de plata este executorie, chiar daca este atacata cu cerere in anulare si are autoritate de lucru judecat provizorie pana la solutionarea cererii in anulare. Ordonanta de plata devine definitiva ca urmare a neintroducerii sau respingerii cererii in anulare.

Taxa judiciara de timbru pentru procedura ordonantei de plata prevazuta de OUG nr.80/2013.

Biroul nostru de avocatura ofera servicii juridice si informatii utile in ceea ce priveste actiunile in instanta privind recuperarea creantelor.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.