fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Inchiderea firmei, procedura de realizare !

Inchiderea firmei poate fi hotarata de bunavoie de asociati si se realizeaza prin procedura dizolvarii voluntare. Astfel, se poate trece la inchiderea firmei in cazul in care:

1) a expirat timpului stabilit pentru durata societatii si acesta nu a mai fost prelungit,

2) apare imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii ori realizarea acestuia,<

3) asociatii decid pur si simplu dizolvarea firmei,

4) excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociati, numarul asociatilor reducandu-se astfel la unul singur.

Exceptie face cazul in care in actul constitutiv exista clauza de continuare cu mostenitorii sau cand asociatul ramas hotaraste continuarea existentei firmei sub forma societatii cu raspundere limitata cu asociat unic.

Pentru realizarea operatiunii de inchiderea firmei, aceasta nu trebuie sa inregistreze datorii la bugetul statului si la terti.

Potrivit Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, operatiunea privind inchiderea firmei prin dizolvarea voluntara  se realizeaza la registrul comertului in doua etape care se deruleaza in cca.6-8 saptamani, dupa cum urmeaza:

In prima etapa se depun la registrul comertului urmatoarele acte:

1. Cerere de depunere si mentionare acte (original),

2. Hotararea adunarii generale a asociatilor sau decizia asociatului unic privind dizolvarea voluntara (original),

3. Daca este cazul, imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoana imputernicita sa indeplineasca formalitatile legale (original),

4. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

Hotararea adunarii generale a asociatilor depusa in aceasta etapa la registrul comertului va fi publicata in Monitorul Oficial. In cazul in care, timp de 30 zile de la publicare, administratia financiara sau orice tert interesat constata existenta unor datorii restante ale firmei, atunci poate face opozitie la hotararea adunarii generale a asociatilor privind dizolvarea voluntara.

Opozitia se inregistreaza la tribunalul din raza sediului social al firmei.

Hotararea judecatoreasca pronuntata de tribunal in procesul avand ca obiect solutionarea opozitiei poate fi atacata cu apel la curtea de apel.

Etapa a doua a procedurii privind dizolvarea voluntara incepe dupa 30 zile de la data publicarii Hotararii adunarii generale a asociatilor in Monitorul Oficial in situatia in care nu a fost formulata opozitie.

Daca s-a formulat opozitie, atunci etapa a doua a procedurii privind dizolvarea voluntara se deruleaza dupa ce instanta judecatoreasca a pronuntat o hotarare irevocabila privind respingerea opozitiei formulata de administartia finantelor publice sau de un tert.

In etapa a doua, se depun la registrul comertului urmatoarele documente:

1. Cerere de radiere (original),

2. Dovada publicarii in Monitorul Oficial a Hotararii adunarii generale a asociatilor privind dizolvarea voluntara,

3. Dupa caz, hotararea judecatoreasca irevocabila prin care a fost respinsa opozitia (copie legalizata),

4. Situatie financiara de lichidare si de repartizare a activului aprobata de asociati (copie),

5. Certificatul fiscal emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat (original),

6. Certificatul de inmatriculare si anexele acestuia (originale),

7. Bilantul de lichidare vizat de administratia financiara (original),

8. Daca este cazul, imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoana imputernicita sa indeplineasca formalitatile legale privind dizolvarea voluntara (original),

9. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale

Procedura privind inchiderea firmei se finalizeaza prin eliberarea de catre registrul comertului a certificatului de radiere. Acest certificat poate fi depus ulterior la administratia financiara de la sediul firmei.

Biroul nostru de avocatura ofera servicii juridice si informatii utile in ceea ce priveste inchiderea firmei prin dizolvarea voluntara.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.