fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Dizolvarea voluntara a unei firme!

In cazul in care, din diverse motive, intentionati sa inchideti de buna voie societatea comerciala pe care o detineti (dizolvarea voluntara), trebuie de stiut ca, pentru a realiza aceasta operatiune, firma nu trebuie sa inregistreze datorii la bugetul statului si la terti.

Potrivit Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, operatiunea privind dizolvarea voluntara a unei firme se realizeaza la registrul comertului in doua etape, dupa cum urmeaza:

In prima etapa se depun la registrul comertului urmatoarele acte:

1. Cerere de depunere si mentionare acte(original),

2. Hotararea adunarii generale a asociatilor privind dizolvarea voluntara cu mentiunea incetarii mandatului membrilor organelor de conducere si/sau de conducere ale societatii comerciale (original),

3. Daca este cazul, imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoana imputernicita sa indeplineasca formalitatile legale (original),

4. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

Hotararea adunarii generale a asociatilor depusa in aceasta etapa la registrul comertului va fi publicata in Monitorul Oficial. Timp de 30 zile de la publicare, ANAF-ul sau orice tert interesat poate face opozitie la Hotararea adunarii generale a asociatilor privind dizolvarea voluntara. Opozitia se inregistreaza la tribunalul din raza sediului social al firmei.

Hotararea judecatoreasca pronuntata de tribunal in procesul avand ca obiect solutionarea opozitiei poate fi atacata cu apel la curtea de apel.

Etapa a doua a procedurii privind dizolvarea voluntara incepe dupa 30 zile de la data publicarii Hotararii adunarii generale a asociatilor in Monitorul Oficial in situatia in care nu a fost formulata opozitie.

Daca s-a formulat opozitie, atunci etapa a doua a procedurii privind dizolvarea voluntara se deruleaza dupa ce instanta judecatoreasca a pronuntat o hotarare irevocabila privind respingerea opozitiei formulata de ANAF sau de un tert.

In etapa a doua, se depun la registrul comertului urmatoarele documente:

1. Cerere de radiere (original),

2. Dovada publicarii in Monitorul Oficial a Hotararii adunarii generale a asociatilor privind dizolvarea voluntara,

3. Dupa caz, hotararea judecatoreasca irevocabila prin care a fost respinsa opozitia (copie legalizata),

4. Situatie financiara de lichidare si de repartizare a activului aprobata de asociati (copie),

5. Certificatul fiscal emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat (original),

6. Certificatul de inmatriculare si anexele acestuia (originale),

7. Bilantul de lichidare vizat de administratia financiara (original),

8. Daca este cazul, imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoana imputernicita sa indeplineasca formalitatile legale privind dizolvarea voluntara (original),

9. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

Intreaga procedura privind dizolvarea voluntara se realizeaza in cca. 45 zile si se finalizeaza prin eliberarea de catre registrul comertului a certificatului de radiere a firmei.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.