fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Admitere in avocatura, sesiunea august 2019!

Baroul Bucuresti, în baza  dispozițiilor Hotararii Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din România nr. 463/05.06.2019, privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea august 2019, informeaza candidatii cu privire la inscrierea la examenul de primire în profesie, sesiunea august 2019:

Data desfășurării examenului este 30 august 2019 pentru toți candidații.

Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București.

Tematica de examen, Regulamentul de examen și toate regulile de desfășurare sunt cele prevăzute în Hotărârile Consiliului U.N.B.R. nr. 462/05.06.2019 si 463/05.06.2019.

Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea august 2019”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea august 2019”.

Candidatii se pot inscrie in intervalul 8 iulie 2019 (ora 8.00) – 2 august 2019 (ora 16.00) la sediul Baroului Bucuresti din Str. Dr. Dumitru Raureanu nr. 3, Sector 5, etajul VI, Sala de Festivitati „Flavius Teodosiu”.

Programul de inscriere este urmatorul:

Luni-vineri intre orele 9.00 – 15.00, cu exceptia zilei de 8 iulie 2019, cand inscrierile incep la ora 8.00, respectiv 2 august 2019, cand inscrierile se incheie la ora 16.00.

Conditiile de inscriere, cererea-tip, continutul dosarului, regulamentul de examen, informatiile privind taxa de examen, sunt cele aprobate prin Hotărârile Consiliului U.N.B.R. nr. 462/05.06.2019 si 463/05.06.2019.

Relatii suplimentare la telefon nr. 021/315.45.38 , email: secretariat@baroul-bucuresti.ro.

ACTE NECESARE INSCRIERE EXAMEN DE ADMITERE IN AVOCATURA

I. Pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

 • certificatul de naştere, în copie certificata pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie certificata pentru conformitate;
 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrica*;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie (nu este necesar celor care nu au promovat sesiunile anterioare).

II. Pentru dobandirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

 • certificatul de naştere, în copie certificata pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie certificata pentru conformitate;
 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrica*;
 • dovada promovarii, in conditiile Regulamentului de examen, a examenului de definitivare in functia juridica indeplinita anterior;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie (nu este necesar celor care nu au promovat sesiunile anterioare).

Nota:  * Certificatul privind starea de sănătate a candidatului, poate fi emis de catre orice medic generalist. Evaluarea psihiatrica poate fi emisa de orice medic specialist psihiatru.

Sursa: www.baroul-bucuresti.ro

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.