fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Cesiunea de parti sociale, modalitate de iesire din firma!

In cazul in care v-ati hotarat sa renuntati la calitatea de asociat si sa cedati partile sociale pe care le detineti celorlalti asociati sau unor persoane din afara societatii, adica cesiunea de parti sociale, trebuie de stiut ca operatiunea se desfasoara dupa o procedura reglementata de Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale.

Astfel, pentru ca realizarea cesiunii de parti sociale catre ceilalti asociati, trebuie depuse la registrul comertului urmatoarele documente:

1. Cererea de inregistrare (original),

2. Actul modificator al actului constitutiv: hotararea adunarii generale a asociatilor/decizia asociatului unic sau actul aditional la actul constitutiv (original),

3. Actul constitutiv actualizat,

4. Contractul de cesiune (original); daca actul modificator contine toate clauzele referitoare la drepturile si obligatiile cedentilor si cesionarilor si a fost semnat de acestia, contractul de cesiune nu se mai depune,

5. Imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original),

6. Dovada privind plata taxelor/tarifelor legale.

In cazul in care cesiunea de parti sociale are drept rezultat ramanerea societatii cu un singur asociat, atunci trebuie depusa si declaratia pe proprie raspundere a acestuia potrivit careia nu mai detine calitatea de asociat unic in alta societate comerciala.

Momentul in care inceteaza calitatea de asociat este data la care operatiunea a fost inregistrata la registrul comertului si nu data mentionata in contractului de cesiune.

In situatia in care asociatul care iese din firma prin cesiunea de parti sociale este si administrator, atunci odata cu incetarea calitatii de asociat inceteaza si mandatul de administrator.

Calitatea de administrator va fi preluata de asociatul ce ramane in companie, situatie in care la registrul comertului trebuie depuse si urmatoarele acte:

1. Declaratie pe proprie raspundere potrivit careia asociatul indeplineste conditiile prevazute de lege pentru detinerea si exercitarea calitatii de administrator; aceasta poate fi atestata de avocat sau autentificata la notar (original),

2. Specimenul de semnatura al noului administrator autentificat de notar (original).

Cesiunea de parti sociale se realizeaza in 5 zile de la data depunerii tuturor actelor la registrul comertului. Realizarea cesiunii de parti sociale intre asociati nu este conditionata de plata la zi a datoriilor la bugetul statului sau la terti.

Cesiunea de parti sociale catre persoane din afara societatii (vanzarea firmei) se realizeaza dupa procedura mentionata aici.

Biroul nostru de avocatura ofera servicii juridice si informatii utile in ceea ce priveste cesiunea de parti sociale.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.