fbpx
office@iuliablaja.ro
0744.301.281 0787.822.100

Restantierii la intretinere, executati silit!

Orice proprietar care nu isi plateste datoriile la intretinere si are restante care au depasit cu peste 90 de zile termenul de plata poate fi dat in judecata de catre asociatia de proprietari. Aceasta poate initia o actiune de recuperare a debitelor reprezentand cotele restante la intretinere. O astfel de actiune, reglementata de Legea 230/2007, poate privi atat datoriile privind cotele restante, cat si penalitati la acestea.

Trebuie sa stiti ca penalitatile nu pot fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de intarziere si se vor aplica numai dupa o perioada de 30 de zile care depaseste termenul stabilit pentru plata, fara ca suma penalizarilor sa poata depasi suma la care s-au aplicat.

Ce documente insotesc cererea de chemare in judecata

Cererea de chemare in judecata poate fi indreptata impotriva oricarui proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit. Actiunea este scutita de plata taxelor de timbru.

La cererea de chemare in judecata se vor atasa, printre altele, si:

  • incheierea judecatoreasca si codul fiscal al asociatiei de proprietari;
  • probarea datoriei prin listele de plata din care sa reiasa sumele datorate, incluzand si copii dupa facturile furnizorilor
  • procesul-verbal al adunarii generale prin care s-a hotarat sistemul de penalizari si procentul de penalizare aplicat pentru fiecare zi de intarziere;
  • se vor evidentia penalitatile fie prin modul de repartizare a penalitatilor decurgand din facturi, fie prin aratarea modului de calcul propriu al asociatiei,
  • un inscris denumit centralizator din care sa reiasa cotele restante aferente fiecarei luni in parte, cu calcularea separata a penalitatilor aplicate fiecarei cote si numarul de zile pentru care au fost percepute, intocmit pe apartamentul respectiv si semnat de presedinte si administrator.

De asemenea, la cerere vor fi anexate copii dupa inscrisurile denuntate, numarul acestor copii fiind egal cu cel al paratilor, la care se adauga un exemplar pentru instanta.

O circumstanta speciala o reprezinta faptul ca asociatia de proprietari are un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor si altor spatii proprietati individuale ale proprietarilor din condominiu, precum si un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cota de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, dupa cheltuielile de judecata datorate tuturor creditorilor in interesul carora au fost facute.

Respectivul privilegiul se inscrie in registrul de publicitate imobiliara al judecatoriei, la cererea presedintelui asociatiei de proprietari, pe baza extraselor de pe ultima lista lunara de plata a cotelor de contributie din care rezulta suma datorata cu titlu de restanta. Privilegiul se radiaza la cererea presedintelui asociatiei de proprietari sau a proprietarului, pe baza chitantei ori a altui inscris prin care asociatia confirma plata sumei datorate pentru intretinere.

Sursa: www.avocatnet.ro

Comenteaza

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.